תחנת קרית משה
<img src='/TrafficUploads/MainStations/TransferStations/7/1.jpg'/><img src='/TrafficUploads/MainStations/TransferStations/7/2.jpg'/><img src='/TrafficUploads/MainStations/TransferStations/7/3.jpg'/><img src='/TrafficUploads/MainStations/TransferStations/7/4.jpg'/><img src='/TrafficUploads/MainStations/TransferStations/7/5.jpg'/><img src='/TrafficUploads/MainStations/TransferStations/7/6.jpg'/><img src='/TrafficUploads/MainStations/TransferStations/7/7.jpg'/>
תחנות