גבעת המיבתר
<img src='/TrafficUploads/MainStations/TransferStations/6/1.jpg'/><img src='/TrafficUploads/MainStations/TransferStations/6/2.jpg'/><img src='/TrafficUploads/MainStations/TransferStations/6/3.jpg'/><img src='/TrafficUploads/MainStations/TransferStations/6/4.jpg'/><img src='/TrafficUploads/MainStations/TransferStations/6/5.jpg'/><img src='/TrafficUploads/MainStations/TransferStations/6/6.jpg'/><img src='/TrafficUploads/MainStations/TransferStations/6/7.jpg'/><img src='/TrafficUploads/MainStations/TransferStations/6/8.jpg'/>
תחנות