הר הרצל
<img src='/TrafficUploads/MainStations/TransferStations/35/1.jpg'/><img src='/TrafficUploads/MainStations/TransferStations/35/2.jpg'/><img src='/TrafficUploads/MainStations/TransferStations/35/20.jpg'/><img src='/TrafficUploads/MainStations/TransferStations/35/4.jpg'/><img src='/TrafficUploads/MainStations/TransferStations/35/5.jpg'/><img src='/TrafficUploads/MainStations/TransferStations/35/6.jpg'/><img src='/TrafficUploads/MainStations/TransferStations/35/7.jpg'/><img src='/TrafficUploads/MainStations/TransferStations/35/8.jpg'/>
תחנות