צומת פת
<img src='/TrafficUploads/MainStations/TransferStations/29/2.jpg'/><img src='/TrafficUploads/MainStations/TransferStations/29/4.jpg'/><img src='/TrafficUploads/MainStations/TransferStations/29/5.jpg'/><img src='/TrafficUploads/MainStations/TransferStations/29/6.jpg'/><img src='/TrafficUploads/MainStations/TransferStations/29/7.jpg'/><img src='/TrafficUploads/MainStations/TransferStations/29/8.jpg'/><img src='/TrafficUploads/MainStations/TransferStations/29/9.jpg'/><img src='/TrafficUploads/MainStations/TransferStations/29/10.jpg'/><img src='/TrafficUploads/MainStations/TransferStations/29/11.jpg'/><img src='/TrafficUploads/MainStations/TransferStations/29/12.jpg'/><img src='/TrafficUploads/MainStations/TransferStations/29/3.jpg'/><img src='/TrafficUploads/MainStations/TransferStations/29/1.jpg'/><img src='/TrafficUploads/MainStations/TransferStations/29/13.jpg'/>
תחנות