החאן - גן הפעמון
<img src='/TrafficUploads/MainStations/TransferStations/28/1.jpg'/><img src='/TrafficUploads/MainStations/TransferStations/28/2.jpg'/><img src='/TrafficUploads/MainStations/TransferStations/28/4.jpg'/><img src='/TrafficUploads/MainStations/TransferStations/28/3.jpg'/>
תחנות