גבעת התחמושת
<img src='/TrafficUploads/MainStations/TransferStations/24/1.jpg'/><img src='/TrafficUploads/MainStations/TransferStations/24/2.jpg'/><img src='/TrafficUploads/MainStations/TransferStations/24/3.jpg'/><img src='/TrafficUploads/MainStations/TransferStations/24/4.jpg'/><img src='/TrafficUploads/MainStations/TransferStations/24/5.jpg'/><img src='/TrafficUploads/MainStations/TransferStations/24/6.jpg'/><img src='/TrafficUploads/MainStations/TransferStations/24/7.jpg'/>
תחנות