צומת בר אילן
<img src='/TrafficUploads/MainStations/TransferStations/15/1.jpg'/><img src='/TrafficUploads/MainStations/TransferStations/15/2.jpg'/><img src='/TrafficUploads/MainStations/TransferStations/15/3.jpg'/><img src='/TrafficUploads/MainStations/TransferStations/15/4.jpg'/><img src='/TrafficUploads/MainStations/TransferStations/15/5.jpg'/><img src='/TrafficUploads/MainStations/TransferStations/15/6.jpg'/><img src='/TrafficUploads/MainStations/TransferStations/15/7.jpg'/><img src='/TrafficUploads/MainStations/TransferStations/15/8.jpg'/><img src='/TrafficUploads/MainStations/TransferStations/15/9.jpg'/>
תחנות