יפו - המלך ג'ורג'
<img src='/TrafficUploads/MainStations/TransferStations/14/1.jpg'/><img src='/TrafficUploads/MainStations/TransferStations/14/2.jpg'/><img src='/TrafficUploads/MainStations/TransferStations/14/3.jpg'/><img src='/TrafficUploads/MainStations/TransferStations/14/4.jpg'/><img src='/TrafficUploads/MainStations/TransferStations/14/5.jpg'/><img src='/TrafficUploads/MainStations/TransferStations/14/6.jpg'/><img src='/TrafficUploads/MainStations/TransferStations/14/7.jpg'/><img src='/TrafficUploads/MainStations/TransferStations/14/8.jpg'/><img src='/TrafficUploads/MainStations/TransferStations/14/9.jpg'/><img src='/TrafficUploads/MainStations/TransferStations/14/10.jpg'/><img src='/TrafficUploads/MainStations/TransferStations/14/11.jpg'/>
תחנות