התחנה המרכזית
<img src='/TrafficUploads/MainStations/TransferStations/13/1.jpg'/><img src='/TrafficUploads/MainStations/TransferStations/13/2.jpg'/><img src='/TrafficUploads/MainStations/TransferStations/13/5.jpg'/><img src='/TrafficUploads/MainStations/TransferStations/13/6.jpg'/><img src='/TrafficUploads/MainStations/TransferStations/13/8.jpg'/><img src='/TrafficUploads/MainStations/TransferStations/13/9.jpg'/><img src='/TrafficUploads/MainStations/TransferStations/13/10.jpg'/><img src='/TrafficUploads/MainStations/TransferStations/13/11.jpg'/><img src='/TrafficUploads/MainStations/TransferStations/13/12.jpg'/><img src='/TrafficUploads/MainStations/TransferStations/13/13.jpg'/><img src='/TrafficUploads/MainStations/TransferStations/13/14.jpg'/><img src='/TrafficUploads/MainStations/TransferStations/13/7.jpg'/><img src='/TrafficUploads/MainStations/TransferStations/13/4.jpg'/><img src='/TrafficUploads/MainStations/TransferStations/13/3.jpg'/>
תחנות