תחנת החלוץ
<img src='/TrafficUploads/MainStations/TransferStations/11/1.jpg'/><img src='/TrafficUploads/MainStations/TransferStations/11/2.jpg'/><img src='/TrafficUploads/MainStations/TransferStations/11/3.jpg'/><img src='/TrafficUploads/MainStations/TransferStations/11/4.jpg'/><img src='/TrafficUploads/MainStations/TransferStations/11/5.jpg'/><img src='/TrafficUploads/MainStations/TransferStations/11/6.jpg'/>
תחנות