כיכר השבת
<img src='/TrafficUploads/MainStations/TransferStations/1/10.jpg'/><img src='/TrafficUploads/MainStations/TransferStations/1/4.jpg'/><img src='/TrafficUploads/MainStations/TransferStations/1/5.jpg'/><img src='/TrafficUploads/MainStations/TransferStations/1/6.jpg'/><img src='/TrafficUploads/MainStations/TransferStations/1/7.jpg'/><img src='/TrafficUploads/MainStations/TransferStations/1/8.jpg'/><img src='/TrafficUploads/MainStations/TransferStations/1/3.jpg'/><img src='/TrafficUploads/MainStations/TransferStations/1/2.jpg'/><img src='/TrafficUploads/MainStations/TransferStations/1/1.jpg'/>
תחנות