כבישים

מסלול תחבורה ציבורית ירמיהו

מסלול התחבורה הציבורית המתוכנן יתחיל בכניסה לעיר, יעבור לאורך רחוב ירמיהו ויסתיים ברחוב שמגר. המסלול יכלול הפרדה באמצעות גדר בין המסלול לכלל כלי הרכב ובין המסלול המיועד לתחבורה ציבורית.

אורך המסלול: כקילומטר

סטטוס תכנוני וביצועי: לקראת תחילת ביצוע

לוחות זמנים להשלמת ביצוע יימסרו עם תחילת העבודות

לעלון מידע 2019  - מסלול תחבורה ציבורית ציר ירמיהו >