כבישים

מחלף בייט והמשך כביש 16

כביש 16, שאושר על ידי הוועדה הלאומית לתכנון ולבנייה, יחבר בין מחלף מוצא ובין מחלף גבעת מרדכי. 
מחלף בייט בכביש זה יאפשר חיבור למערכת הכבישים העורקיים בעיר: כביש בגין וכביש הרצוג, כמו גם חיבור עם כבישים מקומיים הסמוכים למחלף. 

במסגרת פרויקט זה יחובר כביש מספר 1 למערכת הכבישים העירונית, יוסדרו דרכי גישה לתחנת גבעת מרדכי ויוקם חניון חנה וסע, שיתממשק עם הקו הירוק של רשת הרכבת הקלה ותחבורה ציבורית נוספת העוברת באזור. 

סטטוס תכנוני וביצועי: המחלף נמצא בתהליך תכנון.