כבישים

כביש 22

כביש 22 יחבר בין המחלף החדש בכניסה לרמת שלמה, ובין הר חוצבים. כביש זה יעניק אפשרות נוספת לגישה להר חוצבים מכיוון יגאל ידין. כך יוקלו עומסי התנועה למתחם התעסוקה באופן ניכר בשעות העומס. 

סטטוס תכנוני וביצועי: המחלף נמצא בתהליך תכנון.