הקו הירוק

הקו הירוק – פרויקט רמות אשכול ומעלות דפנה

מקטע העבודות ישתרע דרך רחוב חטיבת הראל, שדרות אשכול ורחוב שרגאי

אורך המקטע: קילומטר אחד

במסגרת העבודות להקמת הקו הירוק יוקמו שלוש תחנות הסעה וחדר חשמל אחד ברחובות המצוינים. העבודה תתבצע בתיאום מול משרדי הממשלה ומוסדות שבאזור.

סטטוס תכנוני: לקראת אישור לביצוע

לוחות זמנים לביצוע: תחילת עבודות תשתית – 11/2019, תחילת הנחת מסילות – 05/2023
הדמיית רח' שרגאי - בית ספר רנה קסין