הקו הירוק

הקו הירוק – פרויקט גבעת שאול

המקטע משתרע מצומת בן דור, לאורך רחוב כנפי נשרים ועד מסוף הר נוף

אורך המקטע: 2 קילומטרים

פירוט על העבודות במקטע זה יימסר לאחר השלמת התכנון.

סטטוס תכנוני: מאושר לביצוע

לוחות זמנים לביצוע: תחילת עבודות תשתית – 04/2019, תחילת הנחת מסילות – 03/2022
הדמיית רחוב כנפי נשרים