הקו הירוק

הקו הירוק – פרויקט גילה

מקטע רחובות הגננת, צביה ויצחק מרגלית

א
ורך המקטע: 2.9 קילומטרים

במסגרת העבודות להקמת הקו הירוק יוקמו ברחובות הגננת, צביה ויצחק מרגלית שבע תחנות הסעה ושני חדרי חשמל

סטטוס תכנוני: מאושר לביצוע

לוחות זמנים לביצוע: תחילת עבודות תשתית – 05/2019, תחילת הנחת מסילות – 06/2022


הדמיה גילה - צביה ויצחק


הדמיה מרכז מסחרי גילה - רח' הגננת


הדמיה גילה - רח' הגננת