הקו הירוק

הקו הירוק – פרויקט הגבעה הצרפתית וקמפוס הר הצופים

מקטע הרחובות קלרמון גאנו, קציר, לח"י, יסקי, צ'רצ'יל ושוקן ועד למנהרת קמפוס הר הצופים

אורך המקטע: 3 קילומטרים

פירוט על העבודות במקטע זה יימסר לאחר השלמת התכנון

סטטוס תכנוני: מאושר לביצוע

לוחות זמנים לביצוע: עבודות תשתית – הביצוע התחיל, תחילת הנחת מסילות – 06/2021

לעלון המידע בנושא >

לעלון מידע בנושא הסדר תנועה חדש בגבעה הצרפתית >