הקו הירוק

הקו הירוק – פרויקט דיפו 25

העבודות במקטע זה כוללות הקמת דיפו במגרש 25 הממוקם בכניסה לעיר. הדיפו ישמש את קרונות הקו הירוק

אורך המקטע: 2.9 קילומטרים

פירוט על העבודות במקטע זה יימסר לאחר השלמת התכנון.

סטטוס תכנוני: הושלם

סטטוס ביצועי: לקראת ביצוע עבודות התשתית

לוחות זמנים לביצוע: תחילת עבודות תשתית – 10/2018
הקמת הדיפו – 10/2019 סיום עבודות משוער – 02/2024

עלון מידע בנושא >