הקו הירוק

הקו הירוק – פרויקט הכניסה לעיר

מקטע רחובות שרי ישראל, נורדאו ובן דור

א
ורך המקטע: 1.2 קילומטרים

כחלק מעבודות הכניסה לעיר ובמסגרת עבודות להקמת הקו הירוק יוקמו שלוש תחנות הסעה וחדר חשמל אחד.

סטטוס תכנוני: לקראת אישור לביצוע 

לוחות זמנים לביצוע: תחילת עבודות תשתית – 10/2019, תחילת הנחת מסילות – 11/2022

מפת הכניסה לעיר


הדמיה הפרדה מפלסית יפו - נורדאו


הדמית הקווים האדום והירוק בצומת יפו - נורדאו


הדמיה - רחוב שזר