הקו הכחול

הקו הכחול - פרויקט מלחה

גבולות המקטע יימסרו לאחר השלמת התכנון

אורך המקטע: כקילומטר אחד

פירוט העבודות שיתבצעו במקטע מלחה יימסרו בהמשך, עם השלמת התכנון.

סטטוס תכנוני: אושר לביצוע

לוחות זמנים לביצוע: תחילת עבודות תשתית – 03/2019, תחילת הנחת מסילות – 10/2021