הקו הכחול

הקו הכחול – פרויקט גילה

מקטע רחובות רוזמרין, הגננת, צביה ויצחק ומרגלית

אורך המקטע: כ-4 קילומטרים

במסגרת העבודות להקמת הקו הכחול יוקמו ברחובות אלה עשר תחנות הסעה ושלושה חדרי חשמל.

סטטוס תכנוני: נמצא בהליך תכנון מפורט לקראת ביצוע

לוחות זמנים לביצוע: לוחות הזמנים לביצוע יעודכנו לאחר השלמת התכנון

מפת גילההדמיה גילה - צביה ויצחק


הדמיה גילה - רח' הגננת


הדמיה מרכז מסחרי גילה - רח' הגננת


הדמיה גילה - רח' הרוזמרין