מכרזים

מתכננים ובונים עתיד

קבלת עדכונים למכרז

לגבי מכרז: 032-2018, שם המכרז: הזמנה להציע הצעות למתן שירותי תיאום מערכות בניין
 
נא להזין קוד אימות