מכרזים

מתכננים ובונים עתיד

קבלת עדכונים למכרז

לגבי מכרז: 028-2018, שם המכרז: הזמנה למתן שירותי ייעוץ לתחומי תקשורת, דוברות, האסטרטגיה, קשרי קהילה והסברה לצוות תכנית אב לתחבורה ירושלים
 
נא להזין קוד אימות