מכרזים

מתכננים ובונים עתיד

קבלת עדכונים למכרז

לגבי מכרז: 020-2018, שם המכרז: הזמנה להגיש הצעות למתן שירותי פירסום למימוש הפקעות ותפיסות חזקה לפרויקט הסעת המונים בירושלים
 
נא להזין קוד אימות