מכרזים

מתכננים ובונים עתיד

קבלת עדכונים למכרז

לגבי מכרז: 011-2017, שם המכרז: הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ייעוץ קרקע, ביסוס וגיאולוגיה לפרוייקטים תחבורתיים – מכרז מס' 11-2017 - פרסום נוסף - נוסח מתוקן
 
נא להזין קוד אימות