מכרזים

מתכננים ובונים עתיד

סגור

הזמנה להציע הצעות לאספקת מערכת ניהול מסמכים ומידע משרדי עבור צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים

 • מספר:
  008-2019
 • פורסם:
  10/01/2019
 • מכרז ייסגר:
  14/02/2019
 • רפרנט:
  עמית בלוגובסקי