מכרזים

מתכננים ובונים עתיד

סגור

הזמנה להגיש הצעה למתן שירותי תמיכה ותחזוקה למערכות המחשוב צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים

 • מספר:
  0005
 • פורסם:
  08/11/2016
 • מכרז ייסגר:
  08/12/2016
 • רפרנט:
  עמית בלוגובסקי