מכרזים

מתכננים ובונים עתיד

סגור

הזמנה למתן שירותי ייעוץ לתחומי תקשורת, דוברות, האסטרטגיה, קשרי קהילה והסברה לצוות תכנית אב לתחבורה ירושלים

 • מספר:
  028-2018
 • פורסם:
  29/10/2018
 • מכרז ייסגר:
  22/11/2018
 • רפרנט:
  עמית בלוגובסקי