מכרזים

מתכננים ובונים עתיד

סגור

הזמנה להגיש הצעות לביצוע סקרי תחבורה במרחב מטרופולין ירושלים באמצעות מצלמות

 • מספר:
  015-2018
 • פורסם:
  28/03/2018
 • מכרז ייסגר:
  22/04/2018
 • רפרנט:
  עמית בלוגובסקי