צוות תכנית אב לתחבורה

מתכננים ובונים עתיד

מכרזים

מסמכים כלליים

שם מכרז
מספר
סטטוס
פורסם
מכרז ייסגר
מספר : 023-2019
סטטוס: סגור
פורסם: 08/12/2019
מכרז ייסגר: 26/12/2019
מספר : 029-2019
סטטוס: סגור
פורסם: 08/12/2019
מכרז ייסגר: 09/01/2020
מספר : 028-2019
סטטוס: פתוח להצעות
פורסם: 01/12/2019
מכרז ייסגר: 30/01/2020
מספר : 021-2019
סטטוס: סגור
פורסם: 04/11/2019
מכרז ייסגר: 05/12/2019
מספר : 015/2-2019
סטטוס: סגור
פורסם: 23/09/2019
מכרז ייסגר: 14/11/2019
מספר : 002-2019
סטטוס: סגור
פורסם: 02/09/2019
מכרז ייסגר: 26/09/2019
מספר : 031-2019
סטטוס: סגור
פורסם: 05/08/2019
מכרז ייסגר: 29/08/2019
מספר : 037-2019
סטטוס: סגור
פורסם: 28/07/2019
מכרז ייסגר: 22/08/2019
מספר : 012-2019
סטטוס: סגור
פורסם: 12/06/2019
מכרז ייסגר: 04/07/2019
מספר : 04.2019
סטטוס: סגור
פורסם: 02/06/2019
מכרז ייסגר: 23/06/2019
מספר : 025-2019
סטטוס: סגור
פורסם: 20/05/2019
מכרז ייסגר: 20/06/2019
מספר : 020-2019
סטטוס: סגור
פורסם: 20/05/2019
מכרז ייסגר: 11/07/2019
מספר : 022-2019
סטטוס: סגור
פורסם: 15/05/2019
מכרז ייסגר: 20/06/2019
מספר : 02.2019
סטטוס: סגור
פורסם: 02/05/2019
מכרז ייסגר: 21/05/2019
מספר : 03.2019
סטטוס: סגור
פורסם: 02/05/2019
מכרז ייסגר: 05/06/2019
מספר : 011-2019
סטטוס: סגור
פורסם: 01/04/2019
מכרז ייסגר: 02/05/2019
מספר : כוח אדם 1.2019
סטטוס: סגור
פורסם: 23/01/2019
מכרז ייסגר: 07/02/2019
מספר : כח אדם 14.2018
סטטוס: סגור
פורסם: 26/12/2018
מכרז ייסגר: 10/01/2019
מספר : 047-2018
סטטוס: סגור
פורסם: 16/12/2018
מכרז ייסגר: 21/02/2019
מספר : כח אדם 12.2018
סטטוס: סגור
פורסם: 21/11/2018
מכרז ייסגר: 06/12/2018
מספר : כח אדם 13.2018
סטטוס: סגור
פורסם: 21/11/2018
מכרז ייסגר: 30/12/2018
מספר : כוא 11.2018
סטטוס: סגור
פורסם: 18/11/2018
מכרז ייסגר: 03/12/2018
מספר : 032-2018
סטטוס: סגור
פורסם: 14/11/2018
מכרז ייסגר: 13/12/2018
מספר : 11-2018
סטטוס: סגור
פורסם: 23/10/2018
מכרז ייסגר: 07/11/2018
מספר : 024-2018
סטטוס: סגור
פורסם: 22/10/2018
מכרז ייסגר: 15/11/2018
מספר : כו"א 10.2018
סטטוס: סגור
פורסם: 03/10/2018
מכרז ייסגר: 22/10/2018
מספר : כו"א 10.2018
סטטוס: סגור
פורסם: 03/10/2018
מכרז ייסגר: 22/10/2018
מספר : כוא 10.2018
סטטוס: סגור
פורסם: 02/10/2018
מכרז ייסגר: 22/10/2018
מספר : כו"א 10.2018
סטטוס: סגור
פורסם: 02/10/2018
מכרז ייסגר: 22/10/2018
מספר : כו"א 10.2018
סטטוס: סגור
פורסם: 02/10/2018
מכרז ייסגר: 22/10/2018
מספר : 26-2018
סטטוס: סגור
פורסם: 27/08/2018
מכרז ייסגר: 18/10/2018
מספר : 018-2018
סטטוס: סגור
פורסם: 02/08/2018
מכרז ייסגר: 30/08/2018
מספר : כו"א 07.2018
סטטוס: סגור
פורסם: 05/07/2018
מכרז ייסגר: 26/08/2018
מספר : כו"א 07/2018
סטטוס: סגור
פורסם: 03/07/2018
מכרז ייסגר: 19/07/2018
מספר : 023-2018
סטטוס: סגור
פורסם: 26/06/2018
מכרז ייסגר: 31/07/2018
מספר : 022-2018
סטטוס: סגור
פורסם: 10/06/2018
מכרז ייסגר: 01/07/2018
מספר : 019-2018
סטטוס: סגור
פורסם: 12/04/2018
מכרז ייסגר: 10/05/2018
מספר : 016-2018
סטטוס: סגור
פורסם: 28/03/2018
מכרז ייסגר: 22/04/2018
מספר : כו"א 03/2018
סטטוס: סגור
פורסם: 21/03/2018
מכרז ייסגר: 15/04/2018
מספר : כוח אדם -1-2018
סטטוס: סגור
פורסם: 25/02/2018
מכרז ייסגר: 19/03/2018
מספר : 027-2017
סטטוס: סגור
פורסם: 01/11/2017
מכרז ייסגר: 26/12/2017
מספר : 017-2017
סטטוס: סגור
פורסם: 18/10/2017
מכרז ייסגר: 09/11/2017
מספר : 025-2017
סטטוס: סגור
פורסם: 03/10/2017
מכרז ייסגר: 31/10/2017
מספר : 022-2017
סטטוס: סגור
פורסם: 19/09/2017
מכרז ייסגר: 17/12/2017
מספר : 333-2017
סטטוס: סגור
פורסם: 24/08/2017
מכרז ייסגר: 15/10/2017
מספר : 222-2017
סטטוס: סגור
פורסם: 27/07/2017
מכרז ייסגר: 17/08/2017
מספר : 111-2017
סטטוס: סגור
פורסם: 14/03/2017
מכרז ייסגר: 06/04/2017
מספר : 009-2017
סטטוס: סגור
פורסם: 21/02/2017
מכרז ייסגר: 16/03/2017
מספר : 008-2017
סטטוס: סגור
פורסם: 16/02/2017
מכרז ייסגר: 02/03/2017
מספר : 0011
סטטוס: סגור
פורסם: 07/12/2016
מכרז ייסגר: 29/12/2016
מספר : 0010
סטטוס: סגור
פורסם: 28/11/2016
מכרז ייסגר: 25/12/2016
מספר : 0008
סטטוס: סגור
פורסם: 22/11/2016
מכרז ייסגר: 12/02/2017
מספר : 0007
סטטוס: סגור
פורסם: 16/11/2016
מכרז ייסגר: 18/12/2016
מספר : 00003
סטטוס: סגור
פורסם: 05/07/2016
מכרז ייסגר: 28/06/2016
מספר : 00002
סטטוס: סגור
פורסם: 01/06/2016
מכרז ייסגר: 21/07/2016